Anna Kołodziej

Content marketing manager oraz redaktor naczelna magazynu „sprawny.marketing”, którego jeden z numerów – prawdopodobnie jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie – został wygenerowany z pomocą AI. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień czuwa nad procesami wydawniczymi (od A do Z) oraz dba, aby firmowy blog dostarczał samych merytorycznych i wartościowych treści. Tropicielka błędów językowych i literówek.