Partner serwisu:

Dominika Wójcik

Dominika Wójcik

UX designer w firmie Global4Net. Na co dzień zajmuje się głównie facylitacją warsztatów projektowych, projektowaniem interfejsów oraz przeprowadzaniem audytów użyteczności.