Kacper Skorupski

senior SEM specialist w agencji marketingowej adCookie; odpowiedzialny między innymi za prowadzenie działań SEM, wdrożenia narzędzi analitycznych oraz optymalizację kampanii internetowych zwolennik mierzalnych działań marketingowych podpartych „twardymi danymi”