Karol Milewski

od czerwca 2015 r. prezes zarządu należącej do grupy Dentsu Aegis Network spółki performance marketingowej iProspect, w której strukturach znalazła się założona przez niego w 2010 r. firma Marketing Wizards; od początku swojej kariery zawodowej związany z e-commerce i marketingiem internetowym