Karol Maryniowski

Karol Maryniowski

Specjalista ds. social media i content marketingu w redakcji magazynu Marketer+ i E-commerce w Praktyce Przedsiębiorca, marketer i prawnik. W pracy stara się łączyć elastyczny marketing z żelaznymi przepisami prawa. Od lat zajmuje się marketingiem internetowym, tworzeniem i ochroną prawną znaków towarowych, prawem w marketingu, planowaniem i wdrażaniem strategii komunikacji marek, promocją social media i content marketingiem.

Lekcje dla marketera #3: prawo w marketingu – przepisy najczęściej łamane przez marketerów

Jak zastrzec znak towarowy
w 2019 roku
Część 2. Co daje rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP

Jak zastrzec znak towarowy
w 2019 roku
Część 1. Czym jest znak towarowy i gdzie go zarejestrować

Lekcje dla marketera #2: jak aktywizować klientów w wakacje

Lekcje dla marketera #1: reklama Toyoty na mazurskich jeziorach