Maciej Straus

Pełnomocnik zarządu ds. rozwoju Hotelu Arłamów. Przedsiębiorca z branży turystycznej, analityk hotelowy, inwestor skupiony na mobilności, wykładowca akademicki. Właściciel kilku firm z sektora turystyki. Skupia się na rozwijaniu efektywności e-commerce i analizie wskaźników rentowności biznesu. W codziennej pracy stosuje model zarządzania przez wartości. Współpracuje z firmami w zakresie transformacji z modelu tradycyjnego na cyfrowy.