Magdalena Jaroma

Senior social media specialist w agencji Kohai i członkini grupy roboczej Social Media przy IAB Polska. Na co dzień odpowiedzialna za prowadzenie komunikacji marek w mediach społecznościowych. Pracowała po stronie zarówno agencji, jak i klienta.