Marta Bińczyk

Marta Bińczyk

client performance manager w agencji iProspect; odpowiada za wyniki wielokanałowych kampanii performance’owych dla obecnych klientów – pod kątem zarówno strategicznym, analitycznym, jak i mediowym; aktywnie uczestniczy także w projektach szkoleniowych w ramach firmy – dba o merytoryczne wprowadzanie nowych pracowników oraz rozwój kompetencji mediowych w zespole client performance