Marta Ulman

Marta Ulman

head of strategy Warsaw w agencji GoldenSubmarine; ma 10-letnie doświadczenie w tworzeniu komunikacji dla największych polskich i międzynarodowych marek; współprowadząca pierwszy polski podcast o strategii „Mamy na to slajd”; współautorka książki „E-marketing” pod redakcją Grzegorza Mazurka