Pamela Ślufińska

W MJCC odpowiada za koordynację działań wewnętrznych i zewnętrznych dla klientów z różnorodnych branż: od motoryzacyjnej po gastronomiczną. Współtworzy inicjatywy dla ponad 31 tys. pracowników. Poradnik doceniania dla menedżerów, strategia celebracji 30-lecia marki, wywiady ze spawaczami, koncepcja działań wizerunkowych na Indie? Żaden problem.