NOWY NUMER!

Wykorzystaj performance marketing i reklamę efektywnościową w 2020 roku!

Zobacz

Recenzja książki „Marketing nieruchomości”

Marketing nieruchomości jako element szeroko pojętego marketingu to dziedzina, która w Polsce dynamicznie rozwija się w ostatnich kilkunastu latach. Popularność, którą zyskał marketing w dość specyficznej branży, jaką stanowią nieruchomości, spowodowana była faktem, iż coraz więcej profesjonalnych firm, przedsiębiorstw, agencji nieruchomości, zarządców, ale także osób prywatnych dokonujących na rynku nieruchomości wielu transakcji sprzedaży czy wynajmu zaczęło doceniać w swej działalności rolę komunikacji marketingowej.

Recenzja książki „Marketing nieruchomości”

Marketing nieruchomości jako element szeroko pojętego marketingu to dziedzina, która w Polsce dynamicznie rozwija się w ostatnich kilkunastu latach. Popularność, którą zyskał marketing w dość specyficznej branży, jaką stanowią nieruchomości, spowodowana była faktem, iż coraz więcej profesjonalnych firm, przedsiębiorstw, agencji nieruchomości, zarządców, ale także osób prywatnych dokonujących na rynku nieruchomości wielu transakcji sprzedaży czy wynajmu zaczęło doceniać w swej działalności rolę komunikacji marketingowej.

Zaczęto dostrzegać możliwości jej wykorzystania w relacjach z otoczeniem zewnętrznym pomimo wynikającej ze specyfiki rynku nieruchomości istotnej bariery polegającej na dość trudnej adaptacji instrumentarium marketingowego. Owa wyjątkowość rynku polega na tym, że nieruchomości stanowią produkty bardzo zróżnicowane, często unikalne, a transakcje zawiera się rzadko i mają one najczęściej odczuwalny wymiar finansowy.

Do zamierzchłej historii można zaliczyć czasy, kiedy działania na rynku nieruchomości – zarówno te w wymiarze bardziej komercyjnym – deweloperskim, jak również te na rynku wtórnym, realizowane za pośrednictwem profesjonalnych agentów oraz osób prywatnych, nie wymagały działań z zakresu marketingu. Wystarczała najprostsza forma reklamy „szeptanej” – czy tej w prasie drukowanej lub w postaci prostych ogłoszeń prezentowanych na witrynach agencji nieruchomości, deweloperów. Rewolucja informacyjna, którą wprowadził w ciągu ostatniej dekady powszechny dostęp do Internetu kompletnie zredefiniowała podejście/oczekiwania klienta końcowego do treści płynących z otoczenia. Internet dał ogromne możliwości rozwoju marketingu nieruchomości, ale jednocześnie pokazał konsumentom, że mogą oczekiwać zdecydowanie więcej od osób działających w tej branży. Kolejną przełomową zmianą w podejściu do klienta – swoistym „kamieniem milowym” sposobu komunikacji z otoczeniem był dynamiczny rozwój mobilnych kanałów internetowych w ramach tzw. social media, które dla branży nieruchomości stały się bardzo ważnym i powszechnie wykorzystywanym narzędziem oddziaływania na potencjalnych klientów, stwarzając możliwości interaktywnego dialogu z konsumentem.

W ślad za zmianą podejścia do form komunikacji marketingowej firm deweloperskich, agencji nieruchomości, zarządców czy osób prywatnych, samodzielnie działających na rynku, poszedł także rozwój literatury przedmiotu. Niestety niewiele z istniejących na rynku pozycji książkowych skupia się szczegółowo na zagadnieniach marketingu nieruchomości w ujęciu mniej teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym, aplikacyjnym. Pierwszą próbą takiego ujęcia tematu wydaje się książka Łukasza Kruszewskiego – „Marketing Nieruchomości”.

Praktyczna lektura

Praca składa się z sześciu funkcjonalnych części. Pierwsze dwa rozdziały – Podstawy Marketingu nieruchomości i Jak pracować z ofertą nieruchomości mają charakter bardziej teoretyczny, pozostałe cztery – stanowiące niewątpliwie największą wartość tej pozycji – mają charakter praktyczny. Autor trafnie identyfikuje priorytety działań marketingowych na rynku nieruchomości, prezentując je w ujęciu ogólnym oraz szczegółowym, wzbogacając jednocześnie o szereg przykładów świadczących o znajomości rynku – wynikającej z własnego doświadczenia pracy w branży nieruchomości. Kruszewski ciekawie rozwija zagadnienia z zakresu: układania strategii sprzedaży, budowania wizerunku na rynku nieruchomości, skutecznych strategii promocji oraz zarządzania sprzedażą. Część praktyczna przybiera momentami charakter bardzo dobrze napisanego poradnika. Zamieszczono w nim sporo ciekawych, praktycznych informacji z zakresu wykorzystania najważniejszych instrumentów marketingu na rynku nieruchomości. Autor bardzo przejrzyście omawia zasady dotyczące organizowania czy budowania procesu sprzedaży/promocji, jak i właściwego doboru przydatnych narzędzi marketingowych. Wskazuje również określone wady i zalety wykorzystywania oraz nadużywania niektórych instrumentów.

Reasumując stwierdzić można, iż autor w publikacji nie dokonuje szczegółowego – w rozumieniu naukowym – omówienia problematyki marketingu nieruchomości, ale nie taki był cel tej publikacji. Kruszewski sprawnie nakreśla w zamierzony sposób ramy tego zjawiska, uwypuklając najbardziej istotne obszary, kładąc jednocześnie największy nacisk na część praktyczną.

Nowe spojrzenie na stare rzeczy

Książkę można śmiało polecić niewtajemniczonym w arkana marketingu nieruchomości, początkującym adeptom tej dziedziny, zarządcom, osobom planującym samodzielną sprzedaż nieruchomości, a także studentom, dla których podkreślenie znaczenia marketingu w branży nieruchomości może okazać się ciekawym i innym spojrzeniem na tę dyscyplinę. Szczególnie pozycję tę można polecić pośrednikom w obrocie nieruchomościami – to właśnie oni spośród wszystkich podmiotów działających na rynku, w sposób najbardziej aktywny i intensywny, wykorzystują narzędzia z zakresu szeroko pojętego marketingu nieruchomości. Dla bardziej wtajemniczonych w zagadnienie książka kapitalnie systematyzuje wiele zagadnień oraz nazywa i opisuje czynności, które często realizują bez świadomości, że jest to element szerszego marketingu czy home brandingu. Bezsporną zaletą „Marketingu Nieruchomości” jest jasna i logicznie powiązana konstrukcja, a także prosty i zrozumiały dla każdego język. Książkę czyta się tym łatwiej, iż autor przytacza szereg ilustrujących niektóre zagadnienia praktycznych przykładów dających jednocześnie obraz jego znajomości omawianej dyscypliny. Niewątpliwie dodatkowym atutem tej pozycji w jej kolejnych odsłonach byłby większy zakres case study, także z zakresu home staging wzbogaconego o bogaty zestaw fotografii oraz poruszenie specyfiki marketingu nieruchomości komercyjnych, szczególnie w wymiarze ich wynajmu.

Polecane prezentacje i narzędzia:

Spragniony marketingowej wiedzy?

Pełen dostęp do naszych tekstów możliwy jest dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę plus lub elektroniczną by zyskać dostęp do pełnego archiwum od 2011 roku. Wszystkie numery dostępne są w plikach pdf.

Zamów prenumeratę