Bestseller!

„Abc marketingu B2B” to obowiązkowa lektura dla marketerów B2B!

Dowiedz się więcej

Szkolenia

21-05-2018 - 22-05-2018

Skuteczny menedżer – zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników

Miasto: Warszawa

Organizator: Akademia Marketingu ATRIUM

Miejsce: ATRIUM Centrum, Al. Jana Pawła II 27

Celem szkolenia jest:

 • umożliwienie uczestnikom wypracowania własnego stylu kierowania zespołem,
 • pogłębienie wiedzy o tym, jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać,
 • poznanie metod rozwijanie umiejętności określania indywidualnych cech członków zespołu, niezbędnych przy przydzielaniu odpowiednich zadań,
 • poznanie sposobów formułowania celów i ustalania priorytetów,
 • poznanie narzędzi egzekwowania wykonania zadań,
 • pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik pracy zespołowej,
 • nabycie umiejętności motywowania pozafinansowego, dostosowanego do specyfiki pracy zespołu,
 • nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawne przeprowadzenie rozmowy indywidualnej z pracownikiem.
 • poznanie najważniejszych założeń i uwarunkowań bycia liderem w organizacji w oparciu o model Instytutu Gallupa,
 • umiejętność efektywnego delegowania zadań,
 • poznanie nowoczesnych technik moderowania pracy zespołowej.

Program szkolenia:

1. Kompetencje osobowościowe przywódcy

 • Co powinno wyróżniać przywódcę spośród innych osób?
 • Identyfikacja naturalnego stylu zarządzania
 • Pozytywy i negatywy indywidualnych predyspozycji oraz kształtowanie indywidualnych zdolności przywódczych
 • Umiejętność kierowania sobą
 • Świadomość „ja” – mistrzostwo osobiste – model petera senge (zachowania i umiejętności, przekonania i wartości, przekonanie do swoich idei, wiara w możliwość realizacji celów, tożsamość)
 • Rola lidera jako członka zespołu
 • Zadania lidera w zespole – rozwój partnerstwa i współpracy

2. Modele zarządzania

 • Jednominutowy manager Blancharda
 • Jak zlecać zadania i jak efektywnie egzekwować wykonywanie poleceń?

3. Jak wielcy przywódcy inspirują do działania?

 • Golden circle – Simon Sinek
 • Motywacje zakorzenione w biologii ludzkiego mózgu
 • Techniki motywacji Navy Seal’s
 • Co może uczynić z nas przywódców?
 • Model przywództwa wg Instytutu Gallupa

4. Jak skutecznie oddziaływać na zespół?

 • Etapy życia zespołu, style kierowania i motywacji
 • Style kierowania a postawy pracownicze
 • Delegowanie zadań w oparciu o macierz postaw pracownika
 • Zasada 4P
 • Przywództwo transformacyjne
 • Autorytet lidera
 • Stres, zarządzanie emocjami, działania prewencyjne
 • Planowanie pracy własnej i zespołu
 • Narzędzia planowania pracy zespołu

5. Zadanie, jako cel działania zespołu 

 • Czym się różnią cele osobiste od celów zespołu?
 • Metoda SMART
 • Cele strategiczne i operacyjne

6. Różnice między tym co psychologia wie a tym co robi biznes

 • Dan Pink i zadziwiająca teoria motywacji
 • Co motywuje i co demotywuje moich pracowników?
 • Dwa miasta – czyli o podejściu ludzi do zadań
 • Kto zabrał mój ser? – rzecz o motywacji w zmianie

7. Nowoczesne technologie pracy zespołowej

 • Atlassian (fedex day’s) – case study
 • Metaplan na warsztat
 • Jak pracują w Google? – case study
 • Jak powstały: Gmail, Orkut, Google News?
 • Środowisko zorientowane na wynik – czyli technologia ROWE
 • Przykład Microsoft Encarta

8. Techniki pracy zespołowej wzmacniające motywację

 • Burza mózgów
 • Śnieżna kula
 • Drzewo decyzyjne
 • Metaplan
 • ROWE i autonomia
 • Fedex day

9. Efektywne techniki motywowania ludzi

 • 7 sekretów motywacji
 • Technika SOG
 • Delegowanie zadań
 • Bądź przywódcą na 16 sposobów
 • Wytłumacz ludziom Prawo Parkinsona
 • Odpowiedzialność za wynik
 • Motywujący feedaback
 • Docenianie
 • Praca w kluczowych projektach
 • Wykorzystanie narzędzi coachingowych w motywowaniu.
 • Pokolenie X i Y
 • Nowy pracownik vs. „stary” pracownik.
 • Jeżeli chcesz poznać charakter człowieka, daj mu władzę.

10. Umiejętność zlecania niektórych prac innym

 • Pierwszy grzech menedżerów
 • Delegowanie jako narzędzie motywowania
 • Warunki skutecznego delegowania zadań
 • 7 stopni delegowania zadań
 • Przeszkody w skutecznym delegowaniu
 • Diagnoza indywidualnych kompetencji w zakresie delegowania uprawnień

11. Jak zarządzać efektywnością pracownika?

 • Jak budować odpowiedzialność pracownika za wynik?
 • Jak precyzyjnie opisać oczekiwany rezultat?
 • Skuteczność, efektywność, jakość, produktywność, terminowość – ważne wskaźniki
 • Ustalanie celów pracy
 • Jak przekazywać pracownikom zadania?
 • Kontrola realizacji zadań
 • Rozliczanie z realizacji zadań
 • Badanie przyczyn niepowodzeń

12. Jak efektywnie pracować z zespołem?

 • Przekazywanie celów i zadań oraz efektywna organizacja pracy zespołu
 • Różnica między grupą a zespołem
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Odpowiedzialność w zespole
 • Co zagraża zespołowi w osiąganiu celów?

Koszt

Cena szkolenia: 1590 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i serwis kawowy.
Dla prenumeratorów drukowanej wersji magazynu MARKETER+ zniżka 10%.

Prowadzący

Rafał Brodowski – trener z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu negocjacji, motywacji, rozwoju potencjału pracowników i menedżerów, zarządzania innowacyjnością oraz organizacją. Prowadzi szkolenia z zakresu: komunikacji interpersonalnej, motywowania, innowacji, zarządzania czasem i zmianą, negocjacji i sprzedaży. Od 2008 roku prowadzi także usługi doradcze według metodologii opartych na technikach wykorzystywanych w coachingu i mentoringu. Zajmuje się także projektowaniem i wdrażaniem autorskich narzędzi do zarządzania sprzedażą oraz projektowaniem systemów motywacyjnych.

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również podyplomowe studia Psychologia Klienta w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Akademię Trenera Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadził szkolenia dla wiele spółek, instytucji państwowych oraz samorządowych.

Dodatkowe informacje

szkolenia@szkoleniaatrium.pl
tel. 607 710 797


Zobacz również inne wydarzenia:

Spragniony marketingowej wiedzy?

Pełen dostęp do naszych tekstów możliwy jest dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę plus lub elektroniczną by zyskać dostęp do pełnego archiwum od 2011 roku. Wszystkie numery dostępne są w plikach pdf.

Zamów prenumeratę