Bestseller!

„Abc marketingu B2B” to obowiązkowa lektura dla marketerów B2B!

Dowiedz się więcej

Szkolenia

21-02-2019 - 22-02-2019

Zarządzanie produktem. Wprowadzanie nowych produktów na rynek

Miasto: Warszawa

Organizator: Akademia Marketingu ATRIUM

Miejsce: Akademia Marketingu ATRIUM, Al. Jana Pawła II 27

atrium_logotyp

Korzyści i rozwój umiejętności:

 • Nabycie kompetencji z zakresu zarządzania produktem, w tym umiejętności rentownego zarządzania portfelem produktów.
 • Poznanie sposobów tworzenia strategii wprowadzania nowych produktów na rynek.
 • Zastosowanie w codziennej pracy praktycznych narzędzi zarządzania produktami (plany i analizy produktowe, mapy pozycjonowania itp.).
 • Poznanie finansowych aspektów zarządzania produktem.
 • Zrozumienie konieczności myślenia kategoriami innowacyjności ze względu na dynamikę zmian rynkowych i wynikające z tego zagrożenia.

Szkolenie przeznaczone dla:

 • Product managerów i brand managerów.
 • Menedżerów i dyrektorów marketingu i sprzedaży.
 • Dyrektorów, specjalistów i menedżerów ds. marketingu, sprzedaży.
 • Specjalistów ds. komunikacji marketingowej.
 • Specjalistów z działów marketingu, nowych technologii.
 • Specjalistów produkcji, finansów, logistyki.

Program szkolenia:

Dzień 1 – Zarządzanie nowymi produktami i innowacjami

1. Dynamika zmian w zarządzaniu produktami w różnych sektorach:

 • Nowe podejście do segmentacji klientów różnych produktów.
 • Zmiana w zaufaniu do informacji o produktach.
 • Nowe role product managerów w drugiej dekadzie XXI wieku.
 • Case-studies, inspiracje, ilustracje nowych koncepcji na przykładach, wyniki najnowszych badań.

2. Symulacyjna gra strategiczna PRODUCT MANAGEMENT

 • Poznanie instrukcji symulacji rynkowej i podział na rywalizujące ze sobą zespoły.
 • Etap 1 symulacji – STP (segmentacja, targeting, pozycjonowanie).
 • Etap 2 symulacji – consumer insights i polityka cenowa (pricing).
 • Etap 3 symulacji – narzędzia dystrybucji i komunikacji produktów.
 • Etap 4 symulacji – prognozowanie sprzedaży, rozstrzygnięcie wyników, wręczenie nagród dla najlepszego zespołu oraz wnioski.
 • Innowacyjna 4-5 godzinna symulacyjna gra szkoleniowa, pozwalająca w praktyczny
  i interakcyjny sposób przyswoić etapy wprowadzania nowej oferty na rynek.

3. Wprowadzanie nowych produktów na rynek krok po kroku – praktyczne
podsumowanie + narzędzia

 • Praktyka wprowadzania nowych produktów na rynek – poszczególne etapy.
 • Narzędzia rozwoju innowacji produktowych i ich oceny.
 • Kluczowe narzędzia planowania rozwoju nowych produktów na rynku.
 • Wdrażanie nowych produktów i monitoring ich pozycji rynkowej.
 • Quiz warsztatowy z etapów wprowadzania nowego produktu na rynek, praktyczne narzędzia (także w Excelu) do wykorzystania w codziennej pracy, inspirujące case-studies sukcesów i porażek nowych produktów na rynku.

Dzień 2 – Zarządzanie portefelem produktów i plan rozwoju produktów

1. Profil kompetencji product managerów

 • Role w zespole zarządzania produktami.
 • Dyscyplina wdrażania strategii i szczegółowy plan działania.
 • Kreatywność i wyszukiwanie nieszablonowych rozwiązań.
 • Testy rozwojowe, pozwalające każdemu z uczestników zdiagnozować indywidualny profil kompetencji w zakresie zarządzania, ról zespołowych i innowacyjności.

2. Ocena portfela produktowego w praktyce

 • Kategoryzacja portfela produktów.
 • Narzędzia analiz porfelowych – BCG i McKinsey w praktyce.
 • Praktyczne wnioski i wskazówki z zarządzania portfelem produktowym.
 • Praktyczne narzędzia w MS Excel do wykorzystnia w codziennej pracy, case-study
  i mini-grywalizacja na podstawie realnych danych rynkowych.

3. Plan rozwoju produktów

 • Audyt zarządzania produktami.
 • Analiza konkurencji – profesjonalna analiza cross-SWOT, analiza pozycjonowania produktów przez konkurencję.
 • Analiza rynku I analiza potencjału segmentów rynku.
 • Strategia rozwoju produktu w układzie produkt-rynek.
 • Pozycjonowanie produktu na rynku.
 • Wdrażanie i kontrola strategii produktowej.
 • Mini-rywalizacja międzyzespołowa z wykorzystaniem realnych danych rynkowych oraz praktycznych narzędzi w MS-Excel do wykorzystania w codziennej pracy.

4. Wdrażanie strategii produktowej i jej powiązanie z innymi elementami
marketing-mix

 • Wyznaczanie cen nowego produktu w praktyce i psychologia cen.
 • Kluczowe wskaźniki zarządzania dystrybucją i sprzedażą produktów B2C i B2B.
 • Monitorowanie pozycji rynkowej produktu z wykorzystaniem wskaźników komunikacyjnych (product development funnel).
 • Przykłady (case-studies) sukcesów I porażek zarządzania produktami w Polsce
  i na świecie.
 • Praktyczne narzędzia i wskaźniki zarządzania cenami, dystrybucją i komunikacją produktów – do wykorzystania w codziennej pracy, inspiracje z różnych branż (także z sektorów uczestników szkolenia), wskazówki i rekomendacje dotyczące wdrażania narzędzi zarządzania produktami w codziennej pracy.

Koszt szkolenia:
1590 zł netto
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i serwis kawowy.
Dla prenumeratorów drukowanej wersji magazynu MARKETER+ zniżka 10%.

Trener:

Michał Dziekoński – Doświadczony menedżer marketingu, przez kilkanaście lat był odpowiedzialny za zarządzanie marketingiem w jednej z firm Grupy Siemens w Polsce; realizując szereg programów międzynarodowych, m.in. jako interim ekspert w centrali Siemens Westinghouse w Orlando (USA).

Jest jednym z prowadzących zajęcia na programach the Chartered Institute of Marketing w Grupie Questus, wykłada na wielu uczelniach, także na programach MBA, m.in. prowadzi autorski 50-godzinny moduł Business Games w języku angielskim na studiach International MBA na Uniwersytecie Warszawskim.

Twórca i zarządzający Business Games Institute – pierwszej w Polsce organizacji zajmującej się adaptacją tzw. serious games do działań marketingowych i sprzedażowych. W ramach BGI zarządza także projektami Product Management Academy oraz Marketing ROI Consulting. Michał jest również autorem i współautorem książek marketingowych: „Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy”, „Wskaźniki marketingowe” oraz „E-Marketing”.


Zobacz również inne wydarzenia:

Spragniony marketingowej wiedzy?

Pełen dostęp do naszych tekstów możliwy jest dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę plus lub elektroniczną by zyskać dostęp do pełnego archiwum od 2011 roku. Wszystkie numery dostępne są w plikach pdf.

Zamów prenumeratę