Magdalena Siwerska

Koordynowała projekt upraszczania języka w energetyce (Energa). Jej zespół projektowy, który liczył ponad 30 osób, odważnie nazwał energię elektryczną prądem, a układ pomiarowo-rozliczeniowy – licznikiem. Dziś szkoli urzędników (m.in. Urząd Miasta Gdyni), biznes i prawników. Przeszkoliła już ponad 500 osób, uprościła blisko 300 dokumentów, formularzy i wniosków. Na co dzień dba o jasną komunikację x-komu.