Polityka prywatności

1. Grupa Marketer Sp.j. wydawca magazynu marketerplus.pl (dalej “Magazyn”) oraz czasopisma “Marketer+” przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Magazynu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

3. Dane osobowe użytkowników Magazynu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Grupa Marketer Sp.j. wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Magazynie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Magazynu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Magazynu, w prawnie usprawiedliwionych celach Grupa Marketer Sp.j., w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Grupa Marketer Sp.j. oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest Grupa Marketer Sp.j.

4. Grupa Marketer Sp.j. nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Magazynu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Grupa Marketer Sp.j. dane osobowe użytkowników Magazynu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

5. Grupa Marketer Sp.j. gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Magazyn i korzystających z usług świadczonych w ramach Magazynu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Magazynem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Magazynu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Magazynu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Magazynu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Magazynu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Magazynu.

7. Magazyn zawiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Grupa Marketer Sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

8. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Magazynu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: bok@marketerplus.pl

9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Magazynu.

Spragniony marketingowej wiedzy?

Pełen dostęp do naszych tekstów możliwy jest dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę plus lub elektroniczną by zyskać dostęp do pełnego archiwum od 2011 roku. Wszystkie numery dostępne są w plikach pdf.

Zamów prenumeratę