Maria Biernacka

Maria Biernacka

strateg i social media specialist w agencji Tigers; zajmuje się kompleksowym wsparciem komunikacji marek w kanałach społecznościowych; w branży marketingowej od 2014 r.