Nowy numer!

Jak działać reklamowo na Facebooku, Instagramie i LinkedIn.

Zobacz spis treści

Polscy marketerzy chwalą badania, ale z nich nie korzystają

89% marketerów zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach uważa, że badania marketingowe pogłębiają wiedzę o potencjalnych i rzeczywistych klientach firmy, jednak tylko 12% firm kiedykolwiek zleciło taką usługę – wynika z badania przeprowadzonego przez agencję brandingową MorrisMarlowe.

Polscy marketerzy chwalą badania, ale z nich nie korzystają

89% marketerów zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach uważa, że badania marketingowe pogłębiają wiedzę o potencjalnych i rzeczywistych klientach firmy, jednak tylko 12% firm kiedykolwiek zleciło taką usługę – wynika z badania przeprowadzonego przez agencję brandingową MorrisMarlowe.

Założeniem projektu „Badanie o badaniach 2013” była analiza opinii polskich marketerów nt. wykorzystywania badań do realizacji celów biznesowych firmy. Ponad 80% ankietowanych zgodziło się z twierdzeniami, zgodnie z którymi badania marketingowe przyczyniają się do wzrostu wiedzy o klientach i pomagają wskazać firmie szanse rozwoju. Ponadto wyciągnięte z nich wnioski stanowią skuteczną rekomendację dla kadry zarządzającej, a także pozwalają podejmować lepsze decyzje dotyczące bieżącego funkcjonowania organizacji. Mimo tak pozytywnego postrzegania tego narzędzia, połowa respondentów nie uważa jednak badań za rozwiązanie innowacyjne oraz nie widzi konieczności ich zlecania.

– Zaledwie 12% przedsiębiorstw, w których pracują ankietowani, kiedykolwiek skorzystało z usług firm lub agencji w zakresie badań rynku lub badań marketingowych. Prowadzi to do prostego wniosku – w przeważającej większości decyzje o przyszłym rozwoju są podejmowane bez danych empirycznych, bazując jedynie na własnych obserwacjach i przeczuciach – stwierdza dr Maurycy Graszewicz, CEO MorrisMarlowe sp. z o.o. – Sytuacja jest o tyle niepokojąca, iż w tak turbulentnej gospodarce jedno niewłaściwe posunięcie może doprowadzić do kryzysu wizerunkowego i finansowego w firmie. Pozorna oszczędność może zatem nieść ze sobą niewspółmierne konsekwencje – dodaje dr Graszewicz.

Marketerzy zasadniczo dobrze, bo średnio na 7 z 10 możliwych punktów, oceniają swoją znajomość opinii klientów o ich firmie, a także znajomość wizerunku swoich produktów lub usług, swojej konkurencji oraz potencjalnych i rzeczywistych klientów/grup docelowych. Jedynie niewielki odsetek – 3,9% – wystawił sobie w tym zakresie najwyższą notę. Jednocześnie zdecydowana większość respondentów uważa zwiększenie wiedzy w tych zakresach za przydatne. Najwyżej ceniona jest wiedza dotycząca tego, co myślą o firmie jej klienci (68% wskazań).

– Wyniki w jasny sposób pokazują, że niezależnie od aktualnego stanu wiedzy warto pogłębiać świadomość w zakresie kluczowych aspektów działalności firmy, co jednak rodzi kolejną sprzeczność. Skoro specjaliści potrzebują obiektywnych danych i wymiernych wskaźników – powinni je uzyskać z badań – tłumaczy dr Graszewicz.

– W praktyce jednak marketerzy szukają innych źródeł, broniąc się głównie przed teoretycznie wysoką ceną badań, która de facto na przestrzeni ostatnich lat znacząca spadła i przestała być rzeczywistą barierą – dodaje Paweł Pawiński, Research Executive w MorrisMarlowe.

Pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem morrismarlowe.pl.

Marketer+ jest patronem medialnym badania.


Informacja o badaniu:
„Badanie o badaniach 2013” przeprowadzono w okresie od sierpnia do września 2013 roku metodą CATI. W projekcie wzięli udział przedstawiciele działów marketingu polskich przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 pracowników (i/lub osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji o charakterze marketingowym w takich firmach). Dobór próby reprezentatywnej: losowo-warstwowy proporcjonalny ze względu na liczbę pracujących w firmie osób (na podstawie raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2013 roku”).


Poniżej prezentujemy streszczenie wyników badania w formie infografiki

infografika-badanie-obadaniach-2013

Spragniony marketingowej wiedzy?

Pełen dostęp do naszych tekstów możliwy jest dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę plus lub elektroniczną by zyskać dostęp do pełnego archiwum od 2011 roku. Wszystkie numery dostępne są w plikach pdf.

Zamów prenumeratę