Zobacz teraz!

Planowanie budżetu i pomiar efektywności działań marketingowych

Dowiedz się więcej

Polscy marketerzy chwalą badania, ale z nich nie korzystają

89% marketerów zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach uważa, że badania marketingowe pogłębiają wiedzę o potencjalnych i rzeczywistych klientach firmy, jednak tylko 12% firm kiedykolwiek zleciło taką usługę – wynika z badania przeprowadzonego przez agencję brandingową MorrisMarlowe.

Polscy marketerzy chwalą badania, ale z nich nie korzystają

89% marketerów zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach uważa, że badania marketingowe pogłębiają wiedzę o potencjalnych i rzeczywistych klientach firmy, jednak tylko 12% firm kiedykolwiek zleciło taką usługę – wynika z badania przeprowadzonego przez agencję brandingową MorrisMarlowe.

Założeniem projektu „Badanie o badaniach 2013” była analiza opinii polskich marketerów nt. wykorzystywania badań do realizacji celów biznesowych firmy. Ponad 80% ankietowanych zgodziło się z twierdzeniami, zgodnie z którymi badania marketingowe przyczyniają się do wzrostu wiedzy o klientach i pomagają wskazać firmie szanse rozwoju. Ponadto wyciągnięte z nich wnioski stanowią skuteczną rekomendację dla kadry zarządzającej, a także pozwalają podejmować lepsze decyzje dotyczące bieżącego funkcjonowania organizacji. Mimo tak pozytywnego postrzegania tego narzędzia, połowa respondentów nie uważa jednak badań za rozwiązanie innowacyjne oraz nie widzi konieczności ich zlecania.

– Zaledwie 12% przedsiębiorstw, w których pracują ankietowani, kiedykolwiek skorzystało z usług firm lub agencji w zakresie badań rynku lub badań marketingowych. Prowadzi to do prostego wniosku – w przeważającej większości decyzje o przyszłym rozwoju są podejmowane bez danych empirycznych, bazując jedynie na własnych obserwacjach i przeczuciach – stwierdza dr Maurycy Graszewicz, CEO MorrisMarlowe sp. z o.o. – Sytuacja jest o tyle niepokojąca, iż w tak turbulentnej gospodarce jedno niewłaściwe posunięcie może doprowadzić do kryzysu wizerunkowego i finansowego w firmie. Pozorna oszczędność może zatem nieść ze sobą niewspółmierne konsekwencje – dodaje dr Graszewicz.

Marketerzy zasadniczo dobrze, bo średnio na 7 z 10 możliwych punktów, oceniają swoją znajomość opinii klientów o ich firmie, a także znajomość wizerunku swoich produktów lub usług, swojej konkurencji oraz potencjalnych i rzeczywistych klientów/grup docelowych. Jedynie niewielki odsetek – 3,9% – wystawił sobie w tym zakresie najwyższą notę. Jednocześnie zdecydowana większość respondentów uważa zwiększenie wiedzy w tych zakresach za przydatne. Najwyżej ceniona jest wiedza dotycząca tego, co myślą o firmie jej klienci (68% wskazań).

– Wyniki w jasny sposób pokazują, że niezależnie od aktualnego stanu wiedzy warto pogłębiać świadomość w zakresie kluczowych aspektów działalności firmy, co jednak rodzi kolejną sprzeczność. Skoro specjaliści potrzebują obiektywnych danych i wymiernych wskaźników – powinni je uzyskać z badań – tłumaczy dr Graszewicz.

– W praktyce jednak marketerzy szukają innych źródeł, broniąc się głównie przed teoretycznie wysoką ceną badań, która de facto na przestrzeni ostatnich lat znacząca spadła i przestała być rzeczywistą barierą – dodaje Paweł Pawiński, Research Executive w MorrisMarlowe.

Pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem morrismarlowe.pl.

Marketer+ jest patronem medialnym badania.


Informacja o badaniu:
„Badanie o badaniach 2013” przeprowadzono w okresie od sierpnia do września 2013 roku metodą CATI. W projekcie wzięli udział przedstawiciele działów marketingu polskich przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 pracowników (i/lub osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji o charakterze marketingowym w takich firmach). Dobór próby reprezentatywnej: losowo-warstwowy proporcjonalny ze względu na liczbę pracujących w firmie osób (na podstawie raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2013 roku”).


Poniżej prezentujemy streszczenie wyników badania w formie infografiki

infografika-badanie-obadaniach-2013

Polecane prezentacje i narzędzia:

Spragniony marketingowej wiedzy?

Pełen dostęp do naszych tekstów możliwy jest dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę plus lub elektroniczną by zyskać dostęp do pełnego archiwum od 2011 roku. Wszystkie numery dostępne są w plikach pdf.

Zamów prenumeratę